Om Salten Omsorg as

Salten Omsorg ønsker å være et supplement til den offentlige helsetjenesten. Som privat helsetjeneste har vi som mål å samarbeide med det offentlige helsevesenet, slik at du skal få en fullverdig omsorg fra oss.

Salten Omsorg er en privat omsorgstjeneste som ble oppstartet i 2012 og har som mål å utvide sine tjenester. Firmaet er startet av Rolf Bruun som er sykepleier.

Salten Omsorg har tilgang til faglig dyktige og solide medarbeidere som ønsker å være med å bidra til at Salten Omsorg kan gi deg den tryggheten og omsorgen du har krav på.

Rolf Bruun
Daglig leder

Rolf var ferdig utdannet sykepleier i 2002 ved Høgskolen i Bodø. Før han ble sykepleier jobbet han som assistent på Rønvik Psykiatriske Sykehus i ca 10 år. Ferdig utdannet sykepleier dro han til Sandefjord og jobbet som sykepleier på en kombipost på Sandefjord Sykehus samt jobbet ekstra i hjemmesykepleien. Flyttet tilbake til Bodø hvor han startet å jobbe på Nordlandssykehuset ved Hematologisk/Lunge avdelingen. Har også hatt permisjon for å jobbe som medic (medisinsk ansvarlig) på båt.    

Foto: Geir Are Jensen
Rolf Bruun - Daglig leder