Sykepleietjenester

Vi tilbyr ulike omsorgstjenester for en tryggere og bedre hverdag.

Er det oppgaver du ønsker gjort men som ikke står i oversikten er det bare å spørre, så kan det godt hende at det er noe vi kan tilby. 

Vi inngår faste avtaler om dette er ønskelig.

Sykepleietjenester vi utfører:

  • Ernæring
  • Kateterisering
  • Avlastning i hjemmet
  • Sårstell
  • Rådgivning/veiledning
  • Hjelp til personlig hygiene/assistanse
  • Omsorg ved livets slutt
  • Medikamenthåndtering
  • Smertelindring
  • Stell og opplæring i stomi